Figyelem! Az általad használt böngésző nem támogatott, így az oldalunk NEM működik, illetve nem jelenik meg TELJESKÖRŰEN! Segítségért kattints! Segítséget kérek!

Könyvtár küldetésnyilatkozata

Írta: Császár Péter Megtekintés: 1835

A KÖZPONTI REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA

Könyvtára mint iskolai könyvtár, fő feladatának azt tekinti, hogy az iskola tanulói és dolgozói 
számára biztosítsa a feltételeket a folyamatos önművelésre, az oktató, nevelő munka segítésére,
a színvonalas szórakozásra. Fel kell készítenie a jövő nemzedékét az önálló ismeretszerzésre,
a megszerzett ismeretanyag megfelelő módon történő használatára. A könyvtár sok egyéb funkciója
mellett az oktatási intézmény információs központja és tanulást elősegítő műhelye is. Ennek érdekében a gyűjtőkörébe tartozó dokumentumok beszerzésével, feldolgozásával és különféle
könyvtári szolgáltatások szervezésével támogatja: - a szervezett oktatásban résztvevő személyek tanulását, - a személyes és közösségi önmegvalósításhoz szükséges ismeretek megszerzését, - a különféle tudományterületek és a kultúra területén való tájékozódást, - az irodalom és más művészeti ágak alkotóinak és azok alkotásainak megismerését, - a gyerekek olvasási kultúrájának, önálló ismeretszerzési tevékenységének segítését, - a korszerű információs szolgáltatás biztosítását, - a szabadidő hasznos eltöltését, - a felkészítést az élethosszig tartó tanulásra, - az életvezetéshez szükséges információk megszerzését. Mindezekkel elősegítjük , hogy tanulóink tudjanak beilleszkedni a különböző társadalmi helyzetekbe,
azokat képesek legyenek szükség szerint változtatni, azokban tudjanak hasznosan tevékenykedni. Kiskunhalas, 2012. szeptember 1.