Figyelem! Az általad használt böngésző nem támogatott, így az oldalunk NEM működik, illetve nem jelenik meg TELJESKÖRŰEN! Segítségért kattints! Segítséget kérek!

Könyvtár küldetésnyilatkozata

Írta: Könyvtár Megtekintés: 2828

A KÖZPONTI REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA

Könyvtára mint iskolai könyvtár, fő feladatának azt tekinti, hogy az iskola tanulói és dolgozói 
számára biztosítsa a feltételeket a folyamatos önművelésre, az oktató, nevelő  munka segítésére,  
a színvonalas szórakozásra. Fel kell készítenie a jövő nemzedékét az önálló ismeretszerzésre, 
a megszerzett ismeretanyag megfelelő módon történő használatára. A könyvtár sok egyéb funkciója 
mellett az oktatási intézmény információs központja és tanulást elősegítő műhelye is.
Ennek érdekében  a gyűjtőkörébe tartozó dokumentumok beszerzésével, feldolgozásával és különféle 
könyvtári szolgáltatások szervezésével támogatja:

-	a szervezett oktatásban résztvevő személyek tanulását,
-	a személyes és közösségi önmegvalósításhoz szükséges ismeretek megszerzését,
-	a különféle tudományterületek és a kultúra területén való tájékozódást,
-	az irodalom és más művészeti ágak alkotóinak és azok  alkotásainak megismerését,
-	a gyerekek olvasási kultúrájának, önálló ismeretszerzési tevékenységének segítését,
-	a korszerű információs szolgáltatás biztosítását,
-	a szabadidő hasznos eltöltését,
-	a felkészítést az élethosszig tartó tanulásra,
-	az életvezetéshez szükséges információk megszerzését.

Mindezekkel elősegítjük , hogy tanulóink tudjanak beilleszkedni a különböző társadalmi helyzetekbe, 
azokat képesek legyenek szükség szerint változtatni, azokban tudjanak hasznosan tevékenykedni.

Kiskunhalas, 2012. szeptember 1.