Figyelem! Az általad használt böngésző nem támogatott, így az oldalunk NEM működik, illetve nem jelenik meg TELJESKÖRŰEN! Segítségért kattints! Segítséget kérek!

Felvételi tájékoztató

Írta: Császár Péter Megtekintés: 1665

Az intézmény felvételi lehetőségei

 Beiskolázási körzetünk Kiskunhalas, illetve Szank község teljes területe. Az óvodai szülői értekezletek alkalmával ismertetjük a művészeti és a két tannyelvű programot a szülők számára. A szülők a beiratkozáskor jelezik azon szándékukat, hogy melyik oktatási formát választják. Szülői kérésre előzetes képességszint mérést tartunk. Foglalkozásokat tartunk a nagycsoportos óvodásoknak (játékos sport) az óvoda-iskola átmenet megkönnyítése érdekében. Az általános iskola két tannyelvű osztályaiba képességszint mérés alapján lehet bekerülni.
  • Felvétel az emelt szintű rajz - vizuális nevelés osztályokba

Képzési idő: 1-8. évfolyam
Belépési pontok: alapfelvétel 1. évfolyam, időközi belépés 2-8. évfolyam, osztályozó vizsgával
Belépési feltételek 1. évfolyamra:
- a szülő kérelme;
- férőhely az engedélyezett osztályban;
Belépési feltételek 2-8. évfolyamra:
- osztályozó vizsga az emelt szintű követelmények szerint rajzból
- férőhely az engedélyezett osztályban
A tanulók kiválasztásának elvei a és módjai az emelt szintű művészeti osztályok csoportjaiba:
o A művészeti osztályokba való bekerülést speciális készségszint-vizsgálat előzi meg:
o Rajz-és vizuális kultúra csoport készség, képességvizsgálata:
Egy történet rajzi megjelenítése, „torrent” -teszt (körök képi kiegészítése)

  • Felvétel a sportosztályokba
 Az oktatásért felelős miniszter 20/ 2012.(VIII. 31.) EMMI rendeletének 28. § (1.) pontja alapján sportiskolai kerettanterv alapján végzett oktatásba az a tanuló vehető fel, aki megfelel a sportegészségügyi alkalmassági és fizikai képesség felmérési vizsgálat követelményeinek, és -aki megfelel /177.§ (4)/ a sportegészségügyi alkalmassági és fizikai képesség felmérési vizsgálat követelményeinek és - a sportágválasztás után - a sportági szakszövetség ajánlásával rendelkezik.

- az óvodás korosztályú gyerekekből választják ki a tehetséges tanulókat
- a képzés 1-8. osztályig folyik
- évközben a tanuló felvétele az egyesület javaslatával történhet.

A sportegészségügyi alkalmasságot igazoló dokumentumot - 1. évfolyamon be kell mutatni a fizikai képességmérő vizsgálatot megelőzően, hogy a gyermek egészséges és a testnevelés órán részt vehet. Ezt az igazolást a háziorvos állítja ki. - 5. évfolyamon: sportegészségügyi alkalmasságot igazoló sportorvosi engedély
A törvényi előírásoknak megfelelően iskolánkban az 1. évfolyamon a köznevelési típusú sportosztályba kerülő tanulóinknál az alábbi fizikai képesség felmérési vizsgálatot végezzük el, a felvételi eljárást, illetve a beiratkozást megelőző időszakban.