Figyelem! Az általad használt böngésző nem támogatott, így az oldalunk NEM működik, illetve nem jelenik meg TELJESKÖRŰEN! Segítségért kattints! Segítséget kérek!

Különös közzétételi lista

Írta: Császár Péter Megtekintés: 3754

  A nemzeti köznevelésről szóló 229/2012. (VIII.28.) Kormány rendelet alapján

Az iskola munkanapokon tart nyitva. A nyitvatartási idő: 6-1830 óra. Eltérő nyitva tartásra az igazgató adhat utasítást, engedélyt. A tanítási szünetekben a nyitva tartás az ügyeleti rend szerint igazgató által tanévenként van meghatározva.

 

 

Házirend Pedagógiai program


A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége


A nevelő és oktatómunkát segítők száma, feladatköre, iskolai végzettsége és szakképzettsége

Az országos mérés-értékelés évenkénti eredményei

A tanulók le –és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatok


A tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetősége

A hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai

A hétvégi házi feladat szabályai

Hétvégére kötelező házi feladat nem adható, csak ajánlott, gyakorló, ismétlő feladat. Ezek el nem készítése nem jelenthet hátrányt a tanuló értékelésénél. A tanítási szünetekre sem adható a tanulók heti órarendjét követő házi feladatokon kívül más házi feladat.

Az iskolai dolgozatok szabályai

A témazáró dolgozat

 • előzetes bejelentés alapján, megfelelően feldolgozott tananyagból íratható a tantervi követelmények szerint
 • előzze meg összefoglaló óra
 • egy tanítási nap lehetőség szerint max. kettő témazáró dolgozat íratható
 • központilag kiadott a pedagógus által elkészített feladatlapon íratható meg
 • lehet A-B-C változatokban megíratni
 • a megíratást követően max. két héten belül javítva kell kiosztani és értékelni
 • értékelése a százalékos határok figyelembe vételével történik
 • azok, akik hiányzásuk miatt nem írták meg a témazáró dolgozatot, a tanító ill. szaktanár által előre egyeztetett időpontban lehetőség szerint pótolják
 • mindig közösen elemezni és értékelni, valamint javítani kell
 • érdemjegye pirossal kerül a naplóba
 • időpontjait a tanmenetekben rögzíteni kell megőrzendő egy héttel korábban be kell jelenteni.

Házi dolgozatok

 • megíratása feldolgozott tananyagból, előkészítés után történhet
 • minimum 3 napot kell a megíráshoz biztosítani
 • megírása az adott tantárgy füzetébe kerüljön
 • mindig közösen elemezni és értékelni, valamint javítani kell
 • érdemjegye kékkel kerül a naplóba, egyenértékű a feleletjeggyel
 • időpontjait a tanmenetekben rögzíteni kell

Az osztályozó vizsga tantárgyakénti, évfolyamonkénti követelményei, a tanulmányok alatti vizsgák tervezett rendje

A tantárgyankénti követelményeket a tantervek tartalmazzák, amelyek a Pedagógiai Program mellékletét képezi.

Az intézményünk az osztályozó vizsgát a félévi és év végi jegyek lezárását megelőző két hétben szervezi meg.

A félévi és a tanév végi osztályzatok megállapításához a tanulónak osztályozóvizsgát kell tennie, ha:

 • az igazgató felmentette a kötelező tanórai foglalkozásokon való részvétel alól (magántanuló),
 • az igazgató engedélyezte, hogy egy vagy több tantárgy tanulmányi követelményeinek egy tanévben, illetve az előírtnál rövidebb idő alatt tegyen eleget,
 • a tanévben 250 óránál többet mulasztott, de a nevelőtestület döntése alapján osztályozóvizsgát tehet,
 • a tanuló hiányzása egy adott tantárgyból az éves tanítási órák 30%-át meghaladja és a szaktanár nem tudja osztályozni a tanuló teljesítményét, de a nevelőtestület döntése alapján osztályozóvizsgát tehet,
 • Ha a tanuló mulasztásainak száma már az 1. félév végére meghaladja a meghatározott mértéket és emiatt teljesítménye nem volt érdemjeggyel értékelhető, félévkor osztályozóvizsgát kell tennie

 

A tanév helyi rendje, a középfokú felvételi eljárás a 2019/2020. tanévben, nemzetközi alkalom, igazgatói szünetek.

 

Az iskola elérhetősége


Kiskunhalasi Református Kollégium Központi Általános Iskola


Az intézmény neve: Kiskunhalasi Református Kollégium Központi Általános Iskola

6400 Kiskunhalas, Köztársaság u. 9.

OM 027806

Honlap címe: kozponti.net

E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Tel: 06-77-421-371

Mobil elérés: +36-30-284-9514


Kiskunhalasi Református Kollégium Központi Általános Iskola Gy. Szabó Béla Tagiskolája


A tagintézmény neve: Kiskunhalasi Református Kollégium Központi Általános Iskola Gy. Szabó Béla Tagiskolája

Cím: 6131 Szank, Béke utca 73.

OM azonosító: 027806

Honlap címe: www.gyszabo.net  gyszabo-szank.sulinet.hu

E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Tel: 06-77-495-702

 

A vezetők ügyeleti rendje a 2019/2020-as tanévben, a fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma

 

Tanulmányi eredmények

A 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 81.§-a előírja, hogy a középfokú iskola minden év október 31-éig értesíti az általános iskolát arról, hogy az ott végzett tanulók – a középfokú iskola első két évfolyamán – a tanítási év végén milyen tanulmányi eredményt értek el.

Ennek értelmében az általános iskola a megküldött adatokat az iskola honlapján nyilvánosságra hozza.

A pedagógiai-szakmai ellenőrzés megállapításai a személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályok megtartásával

A 2016-os évben sikeres minősítési eljárásban részt vett kollégák:

Misky Sarolta, Muharos Ágnes, Nagyné Lehoczki Zsuzsanna, Némethné Vida Erzsébet, Ormosné Bodrogi Viola

A 2016-os évben vezető tanfelügyeletben részt vett kolléga:

Nagyné Lehoczki Zsuzsanna

A 2017-es évben sikeres minősítési eljárásban részt vett kolléga:

Sándorné Rácz-Fodor Ibolya

A 2018-as évben sikeres minősítési eljárásban részt vett kollégák:

Tuska Anna, Tóthné Almási Beáta, Dr. Sallayné Nógrádi Annamária, Valkai Ottóné

A 2019-es évben sikeres minősítési eljárásban részt vett kollégák:

 

A fenntartó nevelési- oktatási munkájával összefüggő értékelésének nyilvános megállapításait és idejét, a köznevelési alapfeladattal kapcsolatos – nyilvános megállapításokat tartalmazó- vizsgálatok, ellenőrzések, felsorolását, idejét, az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános megállapításait, egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános megállapításai.