Alapítványok

Iskolánkban 1991 óta működik az Iskolánkért Alapítvány, mely az intézmény nevelési-oktatási céljainak megvalósítását segítően szolgálja.
Kiemelten támogatjuk a felzárkóztatás mellett a tehetséggondozást, nyelvtanulást, a művészeti- és sportélet, valamint a szabadidős programok gazdagítását.

 

Jogállása szerint: az alapítvány nem közhasznú, de közhasznú tevékenységet is folytat az alábbiak szerint:

Iskolai nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, amely az alábbi közfeladathoz kapcsolódik: általános iskolai nevelés‐oktatás, kollégiumi ellátás, alapfokú művészetoktatás, fejlesztő nevelés, fejlesztő nevelés‐oktatás, a többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók iskolai nevelése‐oktatása, pedagógiai‐szakmai szolgáltatás, amelyek a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (14.a) c.), j.), o.) u.) pontja alapján minősül közfeladatnak.

Nem jogosult adókedvezményt érvényesítő igazolás kiadására.

 

Az Alapítvány alapcélhoz kapcsolódó egyéb, nem közhasznú tevékenységei:

 • Egészséges életmóddal, táplálkozással, mozgással, sporttal és egyéb szabadidő hasznos eltöltésével kapcsolatos programok, köztük tábor, nyári napközi, kirándulások, közösségi programok szervezése, finanszírozása
 • Iskolai tehetséggondozás, versenyek, programok támogatása
 • Óvoda-iskola átmenet segítésével kapcsolatos programok szervezése
 • Magyar-angol két tanítási nyelvű oktatás fejlesztése, eszközök beszerzése és biztosítása; nyelvi programok támogatása
 • Emelt szintű rajz és ének oktatás és nevelés támogatása, eszközök beszerzése és biztosítása;
 • Köznevelési típusú sportiskolai osztályok programjainak, tanulóinak támogatása
 • Szociálisan rászoruló, hátrányos helyzetű és/vagy kiemelkedő, tehetséges tanulók támogatása, esélyegyenlőségük elősegítése
 • Sajátos nevelési igényű tanulók tanulmányi munkájának segítése, támogatásuk, oktatási és tanulást támogató eszközök beszerzése

Egyéb adatok:

Nyilvántartási szám

 

03-01-0000117

Jogállás

nem közhasznú

Adószám

19046804-1-03

Bankszámlaszám

K&H Bank Zrt., Kiskunhalas

10402568-25611401-00000000

Statisztikai számjel

19046804103-200766

 

Az Alapítvány kezelő szerve az alapító által létrehozott 5 tagú kuratórium.

Alapító: Orbánné Kőrösi Olga (korábbi iskolatitkár, szülő)

Elnöke: Posgay Miklósné (korábbi gazdaságvezető)

Elnök-helyettes: Ormosné Bodrogi Viola (tanító, igazgatóhelyettes)

További tagok:

Tóthné Almási Beáta (tanító, igazgatóhelyettes)

Bognár Annamária (tanító)

Szabó-Kocsiné Illés Éva (külsős)

 

Az elmúlt 30 évben számos program, fejlesztés, taneszközvásárlás, tanulói közösségi projekt megvalósítását végezte sikerrel az alapítvány. Minden évben támogatjuk a tanulók táborozását, kirándulásokat, sporteseményeket, az eredményes tanulmányi munka jutalmazását.

 

Bevételeink, a támogatásra fordítható keretösszeg az alábbiakból tevődik össze:

 • Magánszemélyek személyi jövedelemadójának 1 % felajánlása
 • alapítványi támogatás
 • civil szervezetek pályázati lehetőségei

 

Amennyiben egyetért céljainkkal, tisztelettel kérjük, hogy támogassa alapítványunkat!

 

Támogatás módja:

 • Banki átutalással

            bankszámlaszám: K&H Bank Zrt., Kiskunhalas   10402568-25611401-00000000

            Megjegyzésbe: befizető neve, adószáma, lakcíme

     

 • Készpénz befizetéssel az iskola titkárságon

 

Örömmel fogadjuk gyermekeiket iskolánkban. Az iskolakezdéshez sok sikert, örömet kívánunk!

 

Köszönettel a tanulók nevében:        

                                                                                              

 

                  Posgay Miklósné                                                                                                         Ormosné Bodrogi Viola

          Iskolánkért Alapítvány Kuratórium                                                                             Iskolánkért Alapítvány Kuratórium

                         elnök                                                                                                                            elnökhelyettes

                                        

 

Kiskunhalas, 2022.05.18.    

Alapítványunk bemutatkozása letölthető pdf formátumban is: files/IskolankertAlapitvany.pdfFigyelem! Az általad használt böngésző nem támogatott, így az oldalunk NEM működik, illetve nem jelenik meg TELJESKÖRŰEN! Segítségért kattints! Segítséget kérek!