Könyvtár küldetésnyilatkozata

A KÖZPONTI REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA
Könyvtára mint iskolai könyvtár, fő feladatának azt tekinti, hogy az iskola tanulói és dolgozói 
számára biztosítsa a feltételeket a folyamatos önművelésre, az oktató, nevelő  munka segítésére,  
a színvonalas szórakozásra. Fel kell készítenie a jövő nemzedékét az önálló ismeretszerzésre, 
a megszerzett ismeretanyag megfelelő módon történő használatára. A könyvtár sok egyéb funkciója 
mellett az oktatási intézmény információs központja és tanulást elősegítő műhelye is.
Ennek érdekében  a gyűjtőkörébe tartozó dokumentumok beszerzésével, feldolgozásával és különféle 
könyvtári szolgáltatások szervezésével támogatja:

-	a szervezett oktatásban résztvevő személyek tanulását,
-	a személyes és közösségi önmegvalósításhoz szükséges ismeretek megszerzését,
-	a különféle tudományterületek és a kultúra területén való tájékozódást,
-	az irodalom és más művészeti ágak alkotóinak és azok  alkotásainak megismerését,
-	a gyerekek olvasási kultúrájának, önálló ismeretszerzési tevékenységének segítését,
-	a korszerű információs szolgáltatás biztosítását,
-	a szabadidő hasznos eltöltését,
-	a felkészítést az élethosszig tartó tanulásra,
-	az életvezetéshez szükséges információk megszerzését.

Mindezekkel elősegítjük , hogy tanulóink tudjanak beilleszkedni a különböző társadalmi helyzetekbe, 
azokat képesek legyenek szükség szerint változtatni, azokban tudjanak hasznosan tevékenykedni.

Kiskunhalas, 2012. szeptember 1.


Figyelem! Az általad használt böngésző nem támogatott, így az oldalunk NEM működik, illetve nem jelenik meg TELJESKÖRŰEN! Segítségért kattints! Segítséget kérek!